Instrukcja montażu ogrodzeń

Start 9 Instrukcje, Warunki 9 Instrukcja montażu ogrodzeń

Instrukcja montażu ogrodzeń

1. Najważniejsze jest dobre zaplanowanie całego ogrodzenia, a w szczególności rozmieszczenie słupków bramy i furtki.
Chcąc postawić
ogrodzenie rozpoczynamy prace od wykopania fundamentu. Wykop taki powinien sięgać poza strefę przemarzania, która w zależności od
regionu Polski wynosi od 90 cm do 150 cm.
Ławy fundamentowe zbroimy poziomo prętem żebrowym, zgodnie ze sztuką budowlaną (zalecana średnica pręta O12 w ilości 4 szt. – dwa na górze i dwa na dole),
a do słupków wykonujemy zbrojenie pionowe (zalecane 4 szt. prętów o średnicy O 12).
Tak przygotowany i uzbrojony wykop zalewamy betonem klasy C25/30 dbając o precyzyjne wypoziomowanie całej ławy fundamentowej.
Powstała ława fundamentowa wymaga położenia folii izolacji poziomej, która chronić będzie całe ogrodzenie przed wilgocią przenikającą z gruntu.

2. Przed rozpoczęciem prac montażowych musimy oczyścić wszystkie elementy murowe z pozostałości poprodukcyjnych.
Montaż ogrodzenia łupanego rozpoczynamy od ustawienia szerokich elementów słupkowych, a następnie wypełniamy przestrzeń między
nimi wąskimi elementami.
Montaż ogrodzenia całego wąskiego rozpoczynamy od elementów podmurówkowych, w następnej kolejności montujemy na nich
elementy słupkowe.
Należy pamiętać, że do łączenia pustaków łupanych stosować powinno się specjalny, mrozoodporny klej na bazie poliuretanów.
Łączenie poszczególnych elementów powinno wykonać się z należytą starannością, tak aby na późniejszym etapie uniemożliwić wypłynięcie betonu,
a co się z tym wiąże – powstania wykwitu lub zacieku na powierzchni ogrodzenia.
Przed wypełnieniem masą betonową całe ogrodzenie trzeba dobrze zabezpieczyć przed ewentualnym zabrudzeniem betonem.
Poziomowanie oraz zlikwidowanie odchyleń pomiędzy pustakami możemy wykonać za pomocą kliników. Elementy, które zostały wymurowane zalewamy masą betonową o konsystencji gęstoplastycznej, klasy C20/25, na bazie żwirów i piasków płukanych oraz
portlandzkiego cementu CEM I, bez dodatków mineralnych.
Wymagane jest użycie plastyfikatora w celu uplastycznienia i napowietrzenia masy betonowej oraz ograniczenia ilości wody zarobowej.
W przypadku wypłynięcia mieszanki betonowej na powierzchnię ogrodzenia, należy niezwłocznie usunąć powstałe zabrudzenie, spłukując je obficie wodą.

Pamiętaj!
Zanim zamontujesz daszki: po każdym dniu pracy koniecznie zabezpiecz słupki oraz podmurówkę przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

3. Etap murowania słupków i podmurówek jest zakończony – montujemy daszki, używając do tego klejów na bazie poliuretanów. Wszelkie
połączenia między daszkami, a także pomiędzy daszkami a pustakami uszczelniamy silikonem, który uniemożliwi wnikanie wody do wnętrza ogrodzenia.

4. Etap montażu jest zakończony. Po zakończeniu fazy dojrzewania betonu, po umyciu całego ogrodzenia i dokładnym jego wyschnięciu zaleca się wykonanie impregnacji.

5. Osadowienie bram, furtek i przęseł zaleca się wykonać za pomocą klejów, przeznaczonych do kotwienia.