Projekt UE

Start 9 Kontakt 9 Projekt UE

Wdrożenie nowej technologii wytwarzania elementów betonowych w postaci płyt elewacyjnych i tarasowych, o wzmocnionych właściwościach użytkowych

STYLBRUK ADRIAN BIENIEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
„Wdrożenie nowej technologii wytwarzania elementów betonowych w postaci płyt elewacyjnych i tarasowych, o wzmocnionych właściwościach użytkowych”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027:

Działanie 2.32 – Kredyt Technologiczny

Numer projektu: FENG.02.32-IP.03-0001/23

Celem i efektem projektu jest umocnienie pozycji firmy Stylbruk Adrian Beniek Sp. K. na rynku poprzez dywersyfikację produkcji, która nastąpi dzięki implementacji innowacyjnej technologii objętej ochroną patentową oraz wytwarzaniu na jej podstawie innowacyjnej grupy produktowej w postaci płyt elewacyjnych i tarasowych oraz technologii ich produkcji.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:
1. Zakup środków trwałych.
2. Montaż i rozruch linii technologicznej.
3. Produkcja innowacyjnej grupy produktowej

Projekt jest skierowany do wszystkich odbiorców, deweloperów, firm budowlanych, hurtowni oraz odbiorców Indywidualnych.

Wartość projektu: 50 875 860,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 30 525 516,00 PLN

 

Instytucje zaangażowane:
• Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
• Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)