Warunki sprzedaży

Start 9 Instrukcje, Warunki 9 Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży

1. Informacje dotyczące towarów (których producentem i sprzedawcą jest Producent) przedstawionych w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczonych na stronie internetowej Producenta mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Producenta w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Producenta.
3. Kupujący może składać zamówienia ustnie oraz pisemnie, także drogą elektroniczną. Dostawa wybranych wyrobów odbywa się sprawnie i terminowo.
4. Obsługiwani są zarówno przedsiębiorcy, jak i odbiorcy indywidualni.
5. Towar zostaje wydany na podstawie: wz, faktury lub paragonu.
6. Minimalna ilość sprzedaży kostki brukowej wynosi:
  • 1 warstwa dla klienta indywidualnego
  • 1 paleta dla przedsiębiorcy
7. Minimalna ilość sprzedaży galanterii wynosi:
  • 1 sztuka dla klienta indywidualnego
  • 1 paleta dla przedsiębiorcy
8. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub po potwierdzeniu zamówienia.
9. W przypadku dostawy towaru przez nasza firmę – rozładunek odbywa się w miejscu wskazanym przez zamawiającego lub osobę upoważnioną. Kierowca nie ponosi odpowiedzialności za źle wskazane miejsce rozładunku.
10. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go przez Producenta ( kierowcę).
11. Wszystkie wyroby dostarczone są na miejsce budowy na paletach drewnianych, które są opakowaniami zwrotnymi, za które pobiera się kaucję w wysokości wg cennika.
12. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności, naliczane zostaną odsetki za zwłokę, a płatność zostanie skierowana do biura windykacyjnego.
13. Zwrot towaru nie jest możliwy.