Kontrola jakości
Start 9 Produkcja 9 Kontrola jakości

Naszą misją jest produkcja wysokojakościowych, estetycznych produktów cieszących Państwa przez wiele lat. Dlatego też bardzo dużą uwagę skupiamy na zagwarantowaniu wysokiej jakości produkowanych wyrobów. Firma Stylbruk posiada wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji, który zapewnia wielopoziomową kontrolę na wszystkich etapach produkcji. Receptury produkcyjne projektowane są w sposób uwzględniający przewymiarowanie parametrów jakościowych w wysokości ok. 20% od wymagań normowych. Każda partia produkcyjna wyrobu kontrolowana jest w laboratorium przyzakładowym.

Kontrola surowców

Wszystkie surowce przechodzą szczegółowe badania przed użyciem ich do produkcji

Jasno sprecyzowane wymagania dotyczące surowców pozwoliły nam na dobór stałych, zaufanych dostawców. Zapewnia nam to stałą, wysoką jakość otrzymywanych produktów surowcowych, co przekłada się bezpośrednio na jakość produktu. Wspierając nasz lokalny rynek staramy się współpracować z dostawcami z najbliższej okolicy. Nasze surowce, oprócz tego iż muszą posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty i badania, sprawdzane są każdorazowo przez pracowników naszego zakładu. Jest to pierwszy etap kontroli w naszym zakładzie.

Dobór docelowych receptur produkcyjnych oparty jest na szczegółowej analizie wsadu

Kontrola wyrobu przez operatora

Produkowany wyrób kontrolowany jest w sposób ciągły przez operatora maszyny. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco wpływać na proces produkcyjny, tak aby wyrób końcowy cechował się właściwymi parametrami. Sprawdzane jest poprawne zagęszczenie mieszanki, wymiary produktu oraz dokonywana jest jego kontrola wizualna. Operatorzy mają wpływ na ustawienia maszyny, oraz wilgotność mieszanki betonowej. Receptura produkcyjna ustalana jest przez technologa i nie może być zmieniana przez inne osoby.

Kontrola wyrobu przed pakowaniem

Po procesie dojrzewania wyrobu, wyroby poddawane są dodatkowej kontroli wizualnej. Na tym etapie następuje końcowa weryfikacja wyrobu przed jego magazynowaniem. Na tym etapie następuje także pobór próbek do dalszych badań w laboratorium.

Kontrola laboratoryjna

Każda partia wyrobu zostaje przetestowana pod kątem badania odchyłek wymiarowych, wytrzymałości oraz nasiąkliwości. To ostatni etap kontroli produktów. Wyroby pobrane z linii produkcyjnej po okresie dojrzewania zostają poddane badaniom odchyłek od kształtu, badaniom wytrzymałościowym oraz sprawdzeniu nasiąkliwości. Jest to niezwykle ważna część kontroli produkcji. Mając informacje dotyczące bieżących parametrów produkcji pełnomocnik do spraw jakości produkcji weryfikuje czy produkty spełniają założenia jakościowe przedsiębiorstwa.

Zgodnie z planem badań obowiązującym w przedsiębiorstwie wyroby sprawdzane są także pod kątem mrozoodporności przy udziale soli odladzających oraz ścieralności.

System Zakładowej Kontroli Produkcji został stworzony w taki sposób by każda paleta wyrobów opuszczająca firmę Stylbruk cechowała się wysokimi parametrami jakościowymi. Dzięki temu możemy być pewni że każdy z odbiorców będzie mógł cieszyć się trwałą i estetyczną nawierzchnią.