Częste zapytania
Start 9 Kategoria: Częste zapytania
Wykwity

Wykwity

Wykwity wapienne Wykwit wapienny jest zjawiskiem często towarzyszącym hydratacji cementu. Powstaje on w wyniku karbonatyzacji wodorotlenku wapnia, który zaś powstaje podczas procesu wiązania cementu. Jest to naturalny proces, który nie jest wynikiem złej jakości...

Ocena wizualna

Ocena wizualna

Podczas oceny wizualnej elementów brukowych często spotyka się z sytuacją, gdy przeprowadzana jest ona praktyczne na kolanach z dokładną analizą każdego elementu pod kątem jakiegokolwiek odstępstwa od reszty nawierzchni. Jest to oczywiście podejście błędne i taka...

Ukruszenia krawędzi

Ukruszenia krawędzi

Krawędzie to najbardziej wrażliwe miejsca kostki i płyt brukowych. Zastosowanie fazowania krawędzi ma na celu zmniejszenie ilości uszkodzeń tych miejsc. Śmiało można stwierdzić, iż problem uszkodzeń krawędzi praktycznie nie występuje w przypadku elementów fazowanych....