Częste zapytania
Start 9 Kategoria: Częste zapytania
Wykwity wapienne

Wykwity wapienne

Wykwit wapienny jest zjawiskiem często towarzyszącym hydratacji cementu. Powstaje on w wyniku karbonatyzacji wodorotlenku wapnia, który zaś powstaje podczas procesu wiązania cementu. Jest to naturalny proces, który nie jest wynikiem złej jakości elementów. Na...

Ocena wizualna

Ocena wizualna

Decydując się na zakup kostek czy też płyt brukowych należy wziąć pod uwagę, iż są to elementy wykonane z betonu i tym samym posiadające wszystkie cechy charakterystyczne dla tego materiału. Tym samym na nawierzchni mogą występować delikatne przebarwienia, wykwity,...

Ukruszenia krawędzi

Ukruszenia krawędzi

Krawędzie to najbardziej wrażliwe miejsca kostki i płyt brukowych. Zastosowanie fazowania krawędzi ma na celu zmniejszenie ilości uszkodzeń tych miejsc. Śmiało można stwierdzić, iż problem uszkodzeń krawędzi praktycznie nie występuje w przypadku elementów fazowanych....