Ocena wizualna
Start 9 Częste zapytania 9 Ocena wizualna

Decydując się na zakup kostek czy też płyt brukowych należy wziąć pod uwagę, iż są to elementy wykonane z betonu i tym samym posiadające wszystkie cechy charakterystyczne dla tego materiału. Tym samym na nawierzchni mogą występować delikatne przebarwienia, wykwity, wgłębienia, czy też pojedyncze ziarna grubego kruszywa w warstwie ścieralnej. Tego typu cechy są naturalne dla procesu produkcyjnego i wyroby takie są całkowicie zgodne z normą produktową. Bardzo istotne jest by nawierzchnię traktować jako całość i też w ten sposób dokonywać oceny wizualnej. Ocena w taki sposób pozwala na obiektywną ocenę jakości nawierzchni.

Zgodnie z załącznikami J norm EN 1338, EN 1339 oraz EN 1340 ocenę wizualną kostek, płyt oraz krawężników należy dokonywać stojąc w odległości 2 metrów od ocenianych elementów. Ocenę przeprowadza się w warunkach naturalnego oświetlenia i odnotowuje wszelkie widoczne rysy lub odpryski. Przy czym w przypadku nawierzchni już ułożonych należy zwrócić szczególną uwagę na to czy ewentualne uszkodzenia nie powstały podczas lub też po procesie zabudowy elementów.

W ocenie wizualnej równie istotna jest także kolorystyka elementów. Należy zwrócić uwagę, iż proces produkcyjny bazuje wyłącznie na surowcach naturalnych, których naturą jest także ich zmienność. Zmienność ta występuje zarówno w parametrach fizycznych jak i czysto wizualnych. Różnice w kolorystyce oraz teksturze spowodowane zmiennością surowców zgodnie z przywołanymi powyżej normami nie są uważane za istotne i nie mogą być przyczyną roszczeń reklamacyjnych.

UWAGA: częstym błędem jest ocena nawierzchni z elementów brukowych z odległości mniejszej niż 2 metry. Proces produkcji tych elementów jest na tyle specyficzny, iż ocena taka nie ma tutaj zastosowania i nie może być brana pod uwagę jako istotna. Wyroby brukowe wytworzone są z betonu i posiadają wszelkie zalety i wady tego materiału. Należy liczyć się z tym iż beton jest materiałem, który posiada pory, delikatne przebarwienia lub wykwity. Jest to specyfika materiału z którego wykonane są elementy.