Konserwacja bieżąca
Start 9 Konserwacja i czyszczenie powierzchni 9 Konserwacja bieżąca

Nawierzchnie z betonowych elementów brukowych pełnią dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza z nich jest typowo użytkowa. Nawierzchnia ma być trwałą i nośną konstrukcją, pozwalającą na użytkowanie jej jako droga lub ciągi piesze. Pomijając zastosowania typowo przemysłowe nawierzchnia ta musi posiadać także wysokie walory estetyczne. I o ile funkcje nośności i trwałości przy prawidłowym wykonaniu nawierzchni nie wymagają dalszych czynności, to utrzymanie ładnej i czystej nawierzchni wiąże się z okresową jej konserwacją. O nawierzchnie z elementów brukowanych należy dbać bardziej niż dbamy o wszelkie inne nawierzchnie w otoczeniu domowym. Należy pamiętać iż są to elementy betonowe, a więc też mocno porowate. Wszelkie zaleganie na tym betonie materiałów, liści czy innych zabrudzeń spowoduje wnikanie w głąb struktury betonu zanieczyszczeń, które w późniejszym okresie mogą stanowić problem estetyczny.

JAK DBAĆ O NAWIERZCHNIĘ BETONOWĄ

  • Niezwłocznie należy usuwać wszelkie zalegające na powierzchni zanieczyszczania. Nie dopuszczać do sytuacji gdy zabrudzenie pozostaje na nawierzchni przez dłuższy czas. Piasek, błoto nawiezione przez opony samochodowe, opadłe liście lub owoce mogą trwale przebarwić nawierzchnię,
  • W przypadku planowanych prac mogących zanieczyścić w jakikolwiek sposób nawierzchnię (tynkowanie, malowanie…) należy ją skutecznie zabezpieczyć. Należy pamiętać iż w przypadku zanieczyszczeń od pochodzących od materiałów cementowych (kleje, tynki) ich późniejsze usunięcie z nawierzchni może okazać się niemożliwe,
  • Częstym zanieczyszczeniem a bardzo trudnym do usunięcia są produkty nawozowe. Należy zwrócić szczególną uwagę, by zarówno nawóz, jak i woda która może zawierać nawóz nie miały żadnego kontaktu z nawierzchnią betonową. Wszelkie spryskiwacze do roślin należy ustawić w taki sposób by woda nie dostawała się na nawierzchnię.
  • należy zadbać o to by nawierzchnia nie miała kontaktu z ostrymi przedmiotami mogącymi ją uszkodzić mechanicznie, lub przedmiotami które mogą korodować i pozostawić ślady rdzy.
  • W przypadku posadowienia na nawierzchni przedmiotów na dłuższy okres (np donice) warto rozważyć okresowe ich przemieszczanie. Przy pozostawieniu takich przedmiotów przez dłuższy czas w jednym miejscu może dojść to zmiany kolorystyki tego miejsca.
  • Minimum dwa razy (wiosna i jesień) do roku nawierzchnię należy dokładnie umyć mocną myjką ciśnieniową (powyżej 200 bar), najlepiej z użyciem dyszy rotacyjnej.
  • W przypadku posesji usytuowanych na terenach z dużą ilością roślin (pola, łąki, lasy) oraz nawierzchni do których prowadzą drogi nieutwardzone zalecane jest zwiększenie częstotliwości mycia nawierzchni. Nawierzchnie takie są dużo bardziej narażone na zanieczyszczenia, które powodują wrażenie zamglenia i utraty koloru przez elementy brukowe.
  • Raz na dwa lata po wiosennym umyciu nawierzchni zalecana jest impregnacja nawierzchni za pomocą impregnatu hydrofobowego IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ