Konserwacja i czyszczenie powierzchni
Start 9 Kategoria: Konserwacja i czyszczenie powierzchni
Konserwacja bieżąca

Konserwacja bieżąca

Nawierzchnie z betonowych elementów brukowych pełnią dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza z nich jest typowo użytkowa. Nawierzchnia ma być trwałą i nośną konstrukcją, pozwalającą na użytkowanie jej jako droga lub ciągi piesze. Pomijając zastosowania typowo przemysłowe...

Utrzymanie zimowe

Utrzymanie zimowe

Elementy nawierzchniowe wykonane z betonu wibroprasowanego projektowane oraz wykonywane są tak, aby zapewnić ich wysoką trwałość podczas użytkowania. By zostały wprowadzone do obrotu muszą spełnić wymagania dotyczące ich mrozoodporności. Badania mrozoodporności...

Usuwanie wykwitów

Usuwanie wykwitów

Wykwit wapienny powoduje nieestetyczne przebarwienia i plamy na powierzchni bruku. Nie ma on wpływu na same właściwości użytkowe elementów, lecz wpływa na odbiór wizualny. Wykwit samoczynnie ulega stopniowemu zanikowi, lecz jest to proces wymagający czasu. Istnieją...

Inne zabrudzenia

Inne zabrudzenia

Plamy olejowe Zabrudzenia olejami są stosunkowo ciężkimi do usunięcia. Z tego względu zalecane jest usuwanie tylko pojedynczych plam. W przypadku dużych plam olejowych warto rozważyć wymianę pojedynczych kostek. należy zwrócić uwagę czy dane zabrudzenie jest świeże,...