Utrzymanie zimowe

Elementy nawierzchniowe wykonane z betonu wibroprasowanego projektowane oraz wykonywane są tak, aby zapewnić ich wysoką trwałość podczas użytkowania. By zostały wprowadzone do obrotu muszą spełnić wymagania dotyczące ich mrozoodporności. Badania mrozoodporności wykonywane są z użyciem 3% roztworu wodnego NaCl. Roztwór taki jest najbardziej szkodliwy dla trwałości betonu, stąd też testy laboratoryjne symulują najbardziej niekorzystne dla elementów warunki pracy. Oczywiście, by dana nawierzchnia była mrozoodporna musi minąć minimum 28 dniowy okres dojrzewania betonu. Dlatego też po ułożeniu świeżych elementów kategorycznie zakazane jest ich posypywanie solą przez pierwszy miesiąc użytkowania.

Odladzanie za pomocą soli (NaCl) po okresie dojrzewania betonu jest możliwe, choć warto pamiętać iż taki sposób użytkowania nawierzchni nie przyczyni się pozytywnie do jej trwałości. Użycie soli podczas odladzania powoduje także zwiększoną częstotliwość zamarzania/rozmarzania wody w porach betonu, a jest to proces najbardziej destruktywny jeżeli mówimy o działaniu mrozu na beton. Wyroby nie poddawane działaniu soli odladzających zawsze będą wykazywać większą trwałość. Dużo lepszym rozwiązaniem użytkowania zimowego niż solenie jest sukcesywne usuwanie śniegu z nawierzchni i użycie czystego piasku jako elementu przeciwpoślizgowego.

Należy również pamiętać, iż nawet zamarznięta nawierzchnia betonowa może ulec zniszczeniu przez działanie mechaniczne. Stąd też niedopuszczalne jest odkuwanie lodu za pomocą metalowych przedmiotów, lub też zgarnianie śniegu przy użyciu metalowego lemiesza.