Informacje techniczne
Start 9 Kategoria: Informacje techniczne
Informacje ogólne

Informacje ogólne

Kostki, płyty oraz krawężniki betonowe są obecnie bardzo powszechnym oraz trwałym materiałem stosowanym do budowy dróg, placów, oraz ciągów pieszych. Zgodnie z przepisami prawnymi, by wyrób taki mógł być wprowadzony do sprzedaży producent musi spełnić szereg wymagań...

Wykwity

Wykwity

Wykwity wapienne Wykwit wapienny jest zjawiskiem często towarzyszącym hydratacji cementu. Powstaje on w wyniku karbonatyzacji wodorotlenku wapnia, który zaś powstaje podczas procesu wiązania cementu. Jest to naturalny proces, który nie jest wynikiem złej jakości...

Ocena wizualna

Ocena wizualna

Podczas oceny wizualnej elementów brukowych często spotyka się z sytuacją, gdy przeprowadzana jest ona praktyczne na kolanach z dokładną analizą każdego elementu pod kątem jakiegokolwiek odstępstwa od reszty nawierzchni. Jest to oczywiście podejście błędne i taka...

Ukruszenia krawędzi

Ukruszenia krawędzi

Krawędzie to najbardziej wrażliwe miejsca kostki i płyt brukowych. Zastosowanie fazowania krawędzi ma na celu zmniejszenie ilości uszkodzeń tych miejsc. Śmiało można stwierdzić, iż problem uszkodzeń krawędzi praktycznie nie występuje w przypadku elementów fazowanych....

Dobór elementów

Dobór elementów

Wybór elementów brukowych to z pozoru łatwa sprawa i opiera się głównie na preferencji klienta. Nierzadko ogranicza się on do wyboru konkretnego kształtu, rodzaju powierzchni czy kolorystyki bez uwzględnienia późniejszych warunków pracy takiej nawierzchni. W...

Prawidłowa zabudowa elementów

Prawidłowa zabudowa elementów

Właściwa zabudowa elementów jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na eksploatację i trwałość układanej nawierzchni. Po właściwym dokonaniu doboru elementów ze względu na ich zastosowanie oraz warunki użytkowania i poprawnej ich zabudowie możemy cieszyć...