Impregnaty – informacje podstawowe

Impregnaty – informacje podstawowe

Impregnacją betonu nazywamy dodatkowe, trwałe zabezpieczenie powierzchni betonu przed zabrudzeniami oraz warunkami atmosferycznymi. Niektóre z proponowanych przez nas środków, oprócz właściwości zabezpieczających matrycę betonową posiadają cechy nadające powierzchni...
Proces produkcyjny

Proces produkcyjny

Prezentujemy Państwu schemat linii technologicznej do wytwarzania elementów wibroprasowanych. Poniżej schematu odnajdą Państwo ogólny opis poszczególnych etapów produkcyjnych. Proces produkcyjny zawsze poprzedzony jest kwalifikacją surowców oraz badaniami...
Informacje ogólne

Informacje ogólne

Kostki, płyty oraz krawężniki betonowe są obecnie bardzo powszechnym oraz trwałym materiałem stosowanym do budowy dróg, placów, oraz ciągów pieszych. Zgodnie z przepisami prawnymi, by wyrób taki mógł być wprowadzony do sprzedaży producent musi spełnić szereg wymagań...
Wykwity

Wykwity

Wykwity wapienne Wykwit wapienny jest zjawiskiem często towarzyszącym hydratacji cementu. Powstaje on w wyniku karbonatyzacji wodorotlenku wapnia, który zaś powstaje podczas procesu wiązania cementu. Jest to naturalny proces, który nie jest wynikiem złej jakości...
Ocena wizualna

Ocena wizualna

Podczas oceny wizualnej elementów brukowych często spotyka się z sytuacją, gdy przeprowadzana jest ona praktyczne na kolanach z dokładną analizą każdego elementu pod kątem jakiegokolwiek odstępstwa od reszty nawierzchni. Jest to oczywiście podejście błędne i taka...